Nasz zespół

Switłana Szyjanowa Switłana Szyjanowa Kierownik Ośrodka leczenia niepłodności, lekarz reproductologist, lekarz ginekolog-położnik. Kierownik wydziału w leczeniu niepłodności. Doświadczenie w danym zawodzie – 16 lat. W roku 2013 brała udział w szkoleniu z zakresu endoskopowego leczenia w ginekologii we Francji.
Języki: Аngielski, rosyjski

Ksenia Hażylenko Ksenia Hażylenko Kierownik Ośrodka leczenia poronień podczas ciąży, lekarz ginekolog-położnik, lekarz genetyk, lekarz diagnostyki ultradzwiękowej Doświadczenie w danym zawodzie – 21 lat. W klinice ISIDA pracuje 12 lat. Jest członkiem prezydium Ukraińskiego Stowarzyszenia Medycyny Rozrodu i Europejskiego Stowarzyszenia ginekologii endokrynologicznej.
Języki: Аngielski, rosyjski

Julia Kremeńska Julia Kremeńska Kierownik Laboratorium genetycznego, biolog Ma 17-letnie doświadczenie z biologii molekularnej i komórkowej. Pracę naukową obroniła w Japonii, na Uniwersytecie w Tokio, ma doświadczenie badacza w przodujących laboratoriach światowych Uniwersytet w Tokio The University of Tokyo, Japonia; Agencja Technologii, Nauki i Badań A*STAR, Singapur). Pani Julia jest autorem szeregu publikacji naukowych w dobrze znanych czasopismach międzynarodowych (PubMed). Pracuje w klinice «ISIDA» od 2016 roku.
Języki: Аngielski, rosyjski

Switłana Turbanist Switłana Turbanist Lekarz-reproductologist. Doświadczenie w danym zawodzie – 19 lat. W klinice ISIDA pracuje 13 lat. Jest członkiem prezydium Ukraińskiego Stowarzyszenia Medycyny Rozrodu (USMR), członek Europejskiego Stowarzyszenia Rozrodu Człowieka i Embriologii (ESHRE), Amerykańskiego Stowarzyszenia Medycyny Rozrodu. Corocznie uczestniczy w kongresach USMR, ESHRE i ASRM.
Języki: Аngielski, rosyjski

Eugenia Ulijewa Eugenia Ulijewa Kierownik Laboratorium embriologii, endokrynolog (czynnik niepłodności męskiej), embriolog Doświadczenie w danym zawodzie – 18 lat. W klinice ISIDA pracuje 15 lat. Jest członkiem ESHRE, USMR.
Języki: Аngielski, rosyjski

Andzej Sadowy Andzej Sadowy Lekarz-reproductologist, ginekolog-położnik, lekarz diagnostyki ultradzwiękowej. Kandydat Nauk Medycznych. Doświadczenie w danym zawodzie – 17 lat. W klinice ISIDA pracuje 11 lat.
Języki: Аngielski, rosyjski

Natalia Redko Natalia Redko Lekarz reproductologist, lekarz ginekolog-położnik. Kandydat Nauk Medycznych. Doświadczenie w danym zawodzie – 14 lat.
Języki: Аngielski, rosyjski

Inna Moroz Inna Moroz Lekarz-reproductologist. Doświadczenie w danym zawodzie – 12 lat. W klinice ISIDA pracuje 1 lat. Ma stopień naukowy Doctor of Medicine, USA. Członek międzynarodowych stowarzyszeń medycyny reprodukcyjnej: ESHRE (Europa), ASRM (USA), CFAS (Kanada), Ukraińskie Medyczne Stowarzyszenie Lekarzy, Ameryka Północna UMANA (USA).
Języki: Аngielski, rosyjski, polski