/ / Potwierdzona jakość

Potwierdzona jakość

Oddanie się wartościom zawodowym, wysoka jakość usług, priorytet w kwestii bezpieczeństwa pacjentów, stałe kształcenie i rozwój personelu, byli i pozostają głównymi zasadami naszej działalności.

W dniach 24-26 października 2018 roku ISIDA pomyślnie przeszła niezależny audyt pod kątem zgodności z jakością usług medycznych zapewnianych normom międzynarodowym. W wyniku tego audytu klinika po raz drugi otrzymała certyfikat międzynarodowej akredytacji instytucji medycznych zgodnie z brytyjską normą QHA Trent na okres trzech lat.

ISIDA została pierwszą kliniką wśród prywatnych instytucji medycznych Ukrainy, która otrzymała w 2006 roku certyfikat certyfikat zgodności  normom ISO 9001-2000 (LGA – InterCert, Niemcy), który niejednokrotnie był potwierdzony w ramach audytach nadzorczych. 

 

Otrzymawszy w 2016 roku akredytację za normą QHA Trent w terminie na dwa lata, ISIDA ponownie zdobyła pierwsze miejsce wśród prywatnych klinik na Ukrainie, potwierdziwszy wysoki poziom światowy swoich usług w szeregu punktów, które są w podstawie schematu akredytacji QHA Trent.

Schemat akredytacyjny QHA Trent opiera się na najlepszych istniejących we współczesnym świecie praktykach dowodowych w branży korporacyjnego i klinicznego zarządzania. W centrum uwagi tej normy leży pacjent, jego potrzeby i bezpieczeństwo na wszystkich etapach pobytu w klinice, gdzie on otrzymuje właściwą pomoc medyczną. 

 

Victor KOZIN, dyrektor generalny kliniki ISIDA: „Nie stajemy na osiągniętym: ciągle udoskonalamy jakość naszych usług, żeby zawsze być na krok do przodu, zaspokajając potrzeby naszych pacjentów i, wyprzedzając je".