Pytania prawne

Prawodawstwo Wszystkie procedury medyczne w klinice ISIDA są wykonane w ramach prawodawstwa ukraińskiego. Lojalne prawodawstwo pozwala zapewnić szeroki zakres usług dla naszych pacjentów.

Zgodnie z artykułem 123 kodeksu Rodzinnego Ukrainy od 10.01.2002 № 2947 – III „Uznanie pochodzenia dziecka urodzonego w wyniku wspomaganego rozrodu”.

1. W przypadku urodzenia dziecka poczętego za pomocą IVF, ojcem uważa się mąż matki, z jego pisemnej zgody.

2. W przypadku przenoszenia w organizm kobiety embriona pary małżeńskiej, poczętego za pomocą IVF, rodzice dziecka są małżonkowie.

3. Para małżeńska która jest przyzną rodzicami dziecka urodzonego żoną po przenoszeniu do jej organizmu embriona, zaczątego jej mężem i inną kobietą za pompcą IVF.

Zgodnie z Nakazem Ministerstwa Zdrowia Ukrainy Nr. 787 od 09 września 2013 roku „O zatwierdzeniu porządku zastosowania wspomagane technologie reprodukcyjne” dopuszczone jest korzystanie z następujących technologii:

  • Zapłodnienie in vitro;
  • Donacja oocytów;
  • Kriokonserwacja komórek, nasienia oraz embrionów;
  • Dodatkowe technologie podczas programu IVF:
  • ICSI;
  • Wspomagany hatching;
  • Genetyczna diagnostyka preimplantacyjna (PGD).

Macierzyństwo zastępcze (w naszej klinice, technologia ta jest wykorzystywana wyłącznie ze względów medycznych).

Zarodki

Przeniesienie Przy zapłodnieniu in vitro prawodawstwo zachęca do przenoszenia nie więcej niż jednego lub dwóch embrionów. Można przenosić zarówno inną ilość embrionów przy wskazaniach medycznych.

Kriokonserwacja Kriokonserwacja embrionów jest pozwolona. Zamróżonych zarodków można wykorzystać w następnych cykłach. Prawodawstwo Ukrainy nie definuje termin zachowania embrionów. Transportowanie embrionów za granicą nie zabronione, jednak warunki nieokreślone jasno. W przypadku transportowania embrionów ważne jest, aby dbać o przepisach prawnych tej procedury.

Redukcja embrionów Jeżeli nadchodzenie ciąży wielopłodowej ponosi zagrożenie dla życia i zdrowia kobiety, a także w niektórych innych przypadkach jest dozwolono prawodawstwem procedurę usuwania pewnej ilości embrionów. Taką decyzję lekarz i kobieta w ciąży przyjmują łącznie. Warunkiem koniecznym do redukcji, która musi nastąpić przed 10 tygodniem ciąży, jest pisemna zgoda pacjenta.

Donacja oocytów i nasienia

Donacja Dawstwo komórek jajowych oraz nasienia w Ukrainie jest anonimowe i odbywa się wyłącznie według wykazów medycznych oraz z zastrzeżeniem pisemnej zgody pacjentów. Zgodnie z prawodawstwem, dawcy nie mogą ubiegać się o władzy rodzicielskiej stosunkowo przyszłego dziecka.

Dawca nie otrzymuje informacji o tym kto był recypientą komórek jajowych oraz o urodzonych dzieci.

Do dawców oocytów są przedstawiono wysokie wymagania. Dawcą może stanąć kobieta w wieku od 20 do 32 lat w zadowalającym stanie zdrowia fizycznego, bez chorób dziedzicznych, mająca zdrowe dziecko, bez złych nawyków oraz negatywnych przejawów fenotypowych.